2. izložba jugoslovenskog portreta, Tuzla 1971

TUZLA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
02.10.1971 – 30.11.1971
[katalog]