GRAFIKE VELIKIH SVJETSKIH SLIKARA

MODERNA GALERIJA, BUDVA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1982 – 1982