AKT NA SLOVENSKEM 1: SLIKARSTVO / CORPUS DELAKTI

GALERIJA TIVOLI/MGLC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.02.1999 – 28.03.1999