EKO. 2. JUGOSLOVANSKI TRIENALE EKOLOGIJA IN UMETNOST

RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, TRG BORISA KRAIGHERJA, MARIBOR, SLOVENIJA
1984 – 1984
[katalog]