LIKOVNI UMETNIKI ZA PREŠERNOVO MESTO

MESTNA OBČINA KRANJ, KRANJ, SLOVENIJA
27.09.1996 – 27.10.1996
[katalog]