VSSD V BESEDI. ČRNO BELA POSTAVITEV

GALERIJA ŠKUC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.02.1997 – 26.02.1997
[katalog, zloženka]