BARBARA JAKŠE JERŠIČ & STANE JERŠIČ. FRAGMENTI ČASA IN PROSTORA V FOTOGRAFIJ /FRAGMENTS OF TIME AND PLACE IN PHOTOGRAPHY

CANKARJEV DOM, LJUBLJANA, SLOVENIJA
08.09.2005 – 18.09.2005