DRUGO SREČANJE LIKOVNIKOV "JANKO TROŠT"

DOM JLA, RIBNICA NA DOLENJSKEM, SLOVENIJA
07.09.1980 – 15.09.1980
[katalog]