MESTO ŽENSK. META KRESE. KO SE ŽIVLJENJE KONČA PRI 45

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
01.10.2003 – 12.10.2003