KIPARSTVO DANES. Performativna telesa in okolja / SCULPTURE TODAY. Performative Bodies and Spaces

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI, CELJE, SLOVENIJA
26.09.2013 – 24.11.2013
[katalog]