SAVREMENA SLOVENAČKA GRAFIKA

GALERIJA MATICE SRPSKE, NOVI SAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
23.11.1981 – 06.12.1981
[katalog]

Prenosi

GALERIJA LIKOVNOG SUSRETA, SUBOTICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
22.12.1981 – 11.01.1982