PLAVI SALON.PRIMORJE U JUGOSLAVENSKOM SLIKARSTVU OD OSLOBOĐENJA DO DANAS

GALERIJA UMJETNINA ZADAR, ZADAR, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1962 – 1962
[katalog]