DO ROBA IN NAPREJ. SLOVENSKA UMETNOST 1975-1985 / TO THE EDGE AND BEYOND. SLOVENE ART 1975-1985

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.02.2003 – 18.05.2003
[katalog]