JUGOSLOVENSKA GRAFIKA 1965-1972

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
03.07.1972 – 1972
[katalog]