ZBIRKA ARTEAST 2000+23 / ARTEAST COLLECTION 2000+23

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.09.2006 – 22.10.2006
[CD/DVD, katalog, zloženka]