3. IZLOŽBA JUGOSLOVENSKOG PORTRETA, TUZLA 1975

GALERIJA JUGOSLOVENSKOG PORTRETA, TUZLA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
02.10.1975 – 30.11.1975
[katalog]