X. JESENJI SALON. LOKALNO I GLOBALNO U SAVREMENOJ UMJETNOSTI JUGOSLAVIJE

DOM KULTURE, BANJA LUKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
20.11.1981 – 10.12.1981
[katalog]