7. KOLONIJA IVETA ŠUBICA

GALERIJA FRANCETA MIHELIČA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
09.10.2003 – 2003