ZAKLADI SLOVENSKE GRAFIKE 1955-2005. Zbirka Slovenske akademije znanosti in umetnosti

LJUBLJANSKI GRAD, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.02.2008 – 30.03.2008
[katalog]