KATJA KOZJEK VARL. ZGODBE MOJEGA JUTRA

GALERIJA MEDIA NOX, MARIBOR, SLOVENIJA
28.09.2006 – 19.10.2006