PODOBA PROSTORA: 2. del, Situacija širšega celjskega prostora

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI, CELJE, SLOVENIJA
02.09.2008 – 21.09.2008
[zloženka]