90e: OŽILJCI / 90s: SCARS

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, REKA/RIJEKA, HRVAŠKA /CROATIA
27.07.2021 – 27.09.2021
[katalog]