CARMELO ZOTTI & učenci / i njegova klasa / e allievi

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, REKA/RIJEKA, HRVAŠKA /CROATIA
05.09.2008 – 01.10.2008
[katalog]

Prenosi

GALERIJA LOŽA, KOPER, SLOVENIJA
10.10.2008 – 16.11.2008
MESTNA GALERIJA, PIRAN, SLOVENIJA
10.10.2008 – 16.11.2008