AL-U4. RAZSTAVA ABSOLVENTOV SLIKARSTVA AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST V LJUBLJANI

LJUBLJANSKI GRAD, LJUBLJANA, SLOVENIJA
03.10.2005 – 30.10.2005