SLOVENSKA MODERNA UMETNOST 1918-1928

LJUBLJANSKI VELESEJEM-PAVILJON "K", LJUBLJANA, SLOVENIJA
02.06.1928 – 11.06.1928
[katalog]