PROSTOR, ILUZIJA, ŽELJA

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI, CELJE, SLOVENIJA
22.11.2001 – 15.12.2001