LIKOVNA UMETNOST S TEMATIKO NOB

ŠEŠKOV DOM, KOČEVJE, SLOVENIJA
06.10.1963 – 18.10.1963

Prenosi

MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.10.1963 – 15.11.1963