PREGLEDNA RAZSTAVA DEL PRVEGA BIENALA SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE

KUD FRANCE PREŠEREN, LJUBLJANA, SLOVENIJA
29.09.2009 – 12.10.2009