UMETNIKI IN SPREMLJEVALCI

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.10.1981 – 06.12.1981
[katalog]