36. ZAGREBAČKI SALON

DOM HRVATSKIH LIK.UMJETNIKA, ZAGREB, HRVAŠKA /CROATIA
23.12.2001 – 20.01.2002
[CD/DVD, katalog]