12. SLOVENSKA KIPARSKA RAZSTAVA. FIGURA KOT KIP, KIP KOT FIGURA/Figures as Statues, Statues as Figures

MAGISTRAT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
03.09.2008 – 23.09.2008
[katalog]