1. BIENALE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE

LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.10.2007 – 13.01.2008