NOVI PROSTORI, NOVE PODOBE. Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov - 1. del / NEW SPACES, NEW IMAGES ...

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.10.2016 – 01.01.2017
[zloženka]