SABA SKABERNE, DRAGO ROZMAN

RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, TRG BORISA KRAIGHERJA, MARIBOR, SLOVENIJA
14.11.1996 – 05.12.1996
[zloženka]