TRETJI POGLED. RAZNOLIKOST GRAFIKE DANES / A THIRD LOOK. THE MULTIPLICITY OF GRAPHIC ART TODAY

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER, LJUBLJANA, SLOVENIJA
11.09.2008 – 09.11.2008
[katalog]