LIKOVNI UMETNIKI ZA PREŠERNOVO MESTO

MESTNA OBČINA KRANJ, KRANJ, SLOVENIJA
24.10.1997 – 1997
[katalog]