ANTHONY CARO.KASKADE.SKULPTURE

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.11.1995 – 12.12.1995
[katalog]