META KRESE.SAM KOT PES

AVLA LJUBLJANSKE BANKE/NLB [OD 27. JULIJA 1994], LJUBLJANA, SLOVENIJA
24.10.2002 – 22.11.2002
[zloženka]