IVAN MITREVSKI. Nevidna življenja

LAYERJEVA HIŠA, KRANJ, SLOVENIJA
18.11.2023 – 31.12.2023