KRETANJA U SUVREMENOJ JUGOSLAVENSKOJ LIKOVNOJ UMJETNOSTI

UMJETNIČKA GALERIJA, DUBROVNIK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
02.08.1974 – 10.10.1974
[katalog]