LIKOVNI UMETNIKI ZA PREŠERNOVO MESTO

GALERIJA V MESTNI HIŠI, KRANJ, SLOVENIJA
28.11.2000 – 19.12.2000
[katalog]