STANE JERŠIČ IN BARBARA JAKŠE JERŠIČ: PODOBE SVETA

MAGISTRAT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.10.2006 – 2006