RISBA NA SLOVENSKEM I. 1870-1950 / DRAWING IN SLOVENIA I. 1870-1950

NARODNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.10.2009 – 17.01.2010
[katalog]