MESTA TRAJNOSTI. PAVILJONI, MANIFESTI IN KRIPTE / Cities of Sustainability. Pavilions, Manifestos and Crypts

MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI METELKOVA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.11.2018 – 17.02.2019