BRUNO PALADIN

PAVILJON POSLOVNEGA CENTRA HIT, NOVA GORICA, SLOVENIJA
26.10.2006 – 30.11.2006