DRUŠTVO SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV 1966

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.11.1966 – 15.12.1966
[katalog]