MOŠKI V UMETNOSTI

GALERIJA PEROZ, KAMNIK, SLOVENIJA
11.10.2007 – 2007