XI SLIKARSKA KOLONIJA "RIVIERA" POREČ

GALERIJA NARODNOG SVEUČILIŠTA, POREČ, HRVAŠKA /CROATIA
22.03.1994 – 09.04.1994
[katalog]

Prenosi

GALERIJA ALVONA, LABIN, HRVAŠKA /CROATIA
06.05.1994 – 15.05.1994
GALERIJA DIANA, PULA /PULJ, HRVAŠKA /CROATIA
14.04.1994 – 30.04.1994