EAST MEETS WEST. Izložba grafika umjetnika srednje Europe

UMETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK, DUBROVNIK, HRVAŠKA /CROATIA
29.04.1994 – 29.05.1994
[katalog]