NEDKO SOLAKOV.RUMENO

GALERIJA ANONIMUS, LJUBLJANA, SLOVENIJA
30.11.1997 – 17.01.1998